Gymnasiet
Studievejledning

På Sankt Annæ Gymnasium har du som elev mulighed for at tale med en studievejleder. Hver klasse har tilknyttet en vejleder, som føler klassen alle tre år.

Du møder første gang din studievejleder i begyndelsen af 1.g, hvor der afholdes en række såkaldte studiemoduler. De handler bl.a. om overgangen fra folkeskole til gymnasium og om klassens trivsel samt læringskultur.

I midten af 1.g bliver du inviteret til en midtvejssamtale med din vejleder. Også i 2.g vil du møde din studievejleder til kollektiv vejledning om fx motivation.

Hvis du oplever udfordringer i dit liv som gymnasieelev eller dit liv i øvrigt, kan du henvende dig til din studievejleder, enten i træffetiden eller ved at sende en besked over lectio.

Studievejlederne har tavshedspligt. Jeres forældre kan, indtil du fylder 18 år, kontakte vejlederne via de anførte mailadresser ved behov.

Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte Mette Corfitz (mec@sag.dk), som sidder på skolens kontor.

 

 

Kontakt studievejlederne via mail

Rune Johnsen (studieretningerne a og b)
rj@sag.dk

Gitte Tilling (studieretningerne c, d og i)
gt@sag.dk

Birthe Bjørnskov (studieretningerne e, f og h)
bb@sag.dk (læsevejleder)

 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du er berettiget til SU, når du er fyldt 18 år. Du kan få SU fra det første kvartal efter, du er fyldt 18 år.

Eks.: fylder du 18 d. 28. marts, kan du få SU fra d. 1. april.

Eks.: fylder du 18 d. 4. okt., kan du få SU fra d. 1. jan. det følgende år.

Så længe du er 18 eller 19 år, er SU-beløbet afhængigt af dine forældres indtægt. Alle kan dog få et grundstipendium.

Ønsker du at søge SU, skal du printe et ansøgningsskema ud  (www.su.dk), udfylde det og aflevere det personligt til Mette Corfitz (mec@sag.dk), som straks vil checke, om skemaet er korrekt udfyldt.

Skemaet indsendes af skolen til SU. Har du spørgsmål til SU, der ikke kan besvares ved læsning af vejledningen, kan du henvende dig til din studievejleder for en nærmere orientering om reglerne.

Hvis en elev bliver bedt om at gå til eksamen som selvstuderende, bortfalder retten til SU.

 

Studievalg

Vejledning om videregående uddannelse varetages på Sankt Annæ Gymnasium af Studievalg København. Studievalgsvejlederen hedder Torben Theilgaard. Læs mere om hans arbejde og træffetider på skolen på: www.studievalgonline.dk
Kontakt Torben Theilgaard, hvis du ønsker at tale med ham eller har spørgsmål. E-mail:toth@studievalg-kbh.dk

eVejledning

eVejledning er et nyere vejledningstilbud fra Undervisningsministeriet.

Her kan elever, forældre og lærere via mail, chat, sms og telefon få vejledning om bl.a. valg af ungdomsuddannelse og videre uddannelsesperspektiv.

eVejledning supplerer Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg.
Da eVejledning har åbent både dag, aften og weekend er det muligt at kontakte vejledningen uden for almindelig arbejdstid. Læs mere på www.evejledning.dk

 

Vejledning på internettet

Mere om studievejledning
http://www.infoguide.dk/fagene/subject.cgi?tbl=subj&subj=020270

 

SU-Styrelsen
http://www.su.dk

Uddannelsesguiden
http://www.ug.dk/forside/flereomraader/inspiration/adgangsnoeglen.aspx

 

I adgangskortet kan du se, hvilke fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der passer til hvilke videregående uddannelser.
http://www.ug.dk/media/sync/adgangskortet/