Gymnasiet
Optagelseskrav

Du skal være erklæret uddannelsesparat for at kunne optages på gymnasiet. Derudover gælder der følgende særlige krav på Sankt Annæ Gymnasium.

Læs her om kriterierne for alle ansøgere samt optagelse til MGK (et særligt 4-årigt Musikalsk Grundkursus).

Særlige regler Sankt Annæ Gymnasium:

Vi lægger vægt på, at alle skolens elever har forståelse for skolens særlige musikprofil. I skolens målsætning står der bl.a., at Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium.

Derfor udgør frivillige musiktilbud og deltagelse heri et væsentligt kit i skolens kultur. Du ansøger på optagelse.dk

Til din ansøgning SKAL du vedlægge en begrundelse for, hvorfor du søger optagelse på SAG og dokumentation for din musikalske baggrund. Her kan du fx skrive om dine erfaringer med musik, instrumenter og sang. Du må meget gerne vedlægge udtalelse fra din musiklærer.

For at blive optaget på Sankt Annæ Gymnasium er det en forudsætning, at du – ud over din lyst til faglig fordybelse – opfylder et af følgende tre kriterier:

  • Du har en dokumenteret beskæftigelse med musik/ sang
  • Du har gennemgået uddannelsen som korsanger i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium
  • Du er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til MGK ved Sankt Annæ Gymnasium

Når du søger ind på www.optagelse.dk, skal du ikke vælge studieretning. Det skal du først ved afslutning på grundforløbet. Når du søger, skal du angive ønske om andet fremmedsprog (fransk, tysk, spansk) og kunstnerisk fag (musik, billedkunst, drama).

Hvis du søger ind på MGK, skal du angive i din uddannelsesplan, at du også søger optagelse på MGK.

Generelle regler for optagelse: 
» Optagelsesbekendtgørelsen fra UVM