Gymnasiet
Uddannelsesparathedsprøve

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU. Disse elever skal til uddannelsesparathedsprøve, og nogle skal eventuelt efterfølgende til samtale på skolen.

Prøven i år er skriftlig og finder sted:

Torsdag den 22. marts kl. 10.00-12.00 på Københavns Åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby

 (bemærk, at prøven altså IKKE foregår på SAG)

Alle elever, der har søgt ind i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium (på 1. prioritet) og som skal til uddannelsesparathedsvurdering, skal møde til den skriftlige prøve torsdag den 22. marts 2018 SENEST kl. 09:30.

PRØVEN FOREGÅR PÅ KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM, og alle SKAL medbringe det fremsendte brev, samt pas eller anden ID med billede på.

Prøven afholdes i fagene dansk, engelsk og matematik og er skriftlig. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

I dansk må der gerne bruges en dansk ordbog. I engelsk må der bruges engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. I matematik må der bruges lommeregner og/eller beregningsprogram på computer. Disse hjælpemidler skal eleven selv medbringe, hvis han/hun vil bruge dem.

Alle opgaver kan skrives i hånden. Eleven må gerne benytte en egen medbragt computer, men i så fald skal der også medbringes et USB-stik. Dette USB-stik skal være renset ved prøvens start. Vi sørger for, at der er printere til stede. Eleven skal kunne gemme i Word-format. Stavekontrollen må gerne benyttes i dansk, men ikke på engelsk.

Elever, der skal til samtale efter prøven, vil få besked senest den 4. april. Samtalerne finder sted mandag den 9. og tirsdag den 10. april 2018 på Sankt Annæ Gymnasium, rektorkontoret.

KALENDER OG NYHEDER