Gymnasiet
Ledelse

Rektor
Anette Holst
Tlf. 36 14 01 56
ah@sag.dk


Vicerektor
Martin Kristiansen
Tlf.nr. 36 14 01 71
mak@sag.dk


Sanginspektør

Mogens Halken
Tlf. 36 14 01 54
mh@sag.dk


Uddannelsesleder
(personale, Lectio)
Sara Mac Dalland
Tlf. 36 14 01 70
sd@sag.dk


Uddannelsesleder

(uddannelsesstillinger, pædagogisk IT)
Erik Mortensen
Tlf. 36 14 01 69
mo@sag.dk


Uddannelsesleder
(elever, kvalitetsudvikling)
Jeppe Struve Larsen
Tlf. 36 14 01 68
jl@sag.dk


Uddannelsesleder
(eksamensplanlægning, internationalisering)
Anders Pors
Tlf. 36 14 01 67
ap@sag.dk