Gymnasiet
Officielt

Kvalitetssystem

Formålet med kvalitetssystemet på Sankt Annæ Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur og sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på udviklingen af Sankt Annæ Gymnasium. Kvalitetssystemet tager udgangspunkt i en evalueringsplan som er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017, kapitel 10).

Evalueringsplanen inddeles i elevevalueringer, undervisningsevalueringer, skoleevalueringer samt selvevalueringer.

> Læs om kvalitetssystem og evalueringsplan her

 

Trivselsundersøgelse

> Elevernes trivselsundersøgelse 2016

 

Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference

> Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference (2016)

> Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference (2014-16)

 

Måltal for fravær

> Læs om måltal for fravær på Sankt Annæ Gymnasium