Gymnasiet
Læsevejledning

Sankt Annæ Gymnasiums læsevejleder/skriftlighedsvejleder støtter elever med problemer i forbindelse med læsning og skrivning.

Læsevejlederen tilbyder individuel undervisning til elever, der har brug for det. I forbindelse med større skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP) tilbydes undervisning i form af skrive-workshops. Undervisningen foregår i den normale skoletid.

I tilfælde, hvor der er tegn på ordblindhed, tilbydes eleverne en screening/test og herefter relevante IT-hjælpemidler.

I 1.g får alle elever to modulers undervisning af læsevejlederen i relevante og effektive læse- og skrivestrategier. Her får eleverne også styrket deres læsehastighed, ordforråd og læseforståelse ved hjælp af særlige teknikker og faglig læsning.

Det er muligt som elev via læsevejlederen at søge om dispensation til eksamen (fx længere forberedelsestid eller mere tid i forbindelse med skriftlige eksamener) på grund af læse- og skriveproblemer.

Elever er gennem hele skoleforløbet velkomne til selv at henvende sig til læsevejlederen på Lectio (Birthe Bjørnskov/BB) eller mail bb@sag.dk eller i en træffetid i B202. Træffetid er tirsdage i 1.modul. Lærere kan også henvise elever til læsevejledningen.