Gymnasiet
Studieture på Sankt Annæ Gymnasium

Eleverne tilbydes en studierejse i løbet af deres gymnasietid.

Studierejsens placering kan variere fra årgang til årgang. Studierejsen kombineres med et AT-forløb, og dette AT-forløb danner også baggrund for en synopsisårsprøve. Studierejsen er som udgangspunkt tværfakultær.

Eleverne tilbydes ét studierejsemål, og det tilstræbes at udgiften for eleverne holdes så lav som muligt: ca. 3.500 kr for rejser indenfor Europa, inkl. entreer, lokaltransport m.v., ca. 5.000-6.000 kr for rejser udenfor Europa. – dertil kommer udgifter til kost.

Eleverne skal, inden rejsen bestilles, give skriftligt tilsagn om deltagelse i studierejsen.

De enkelte klasser har mulighed for en ekstra studierejse, hvis rejsen arrangeres som en udvekslingsrejse og/eller med eksterne tilskud fra f. eks. Comenius, Cirius, MEP eller lignende.

Endvidere udbydes en studietur i forbindelse med AT-sprog i december måned i 2.g, samt mulighed for en studietur i 3.g for 2. fremmedsprogshold på A-niveau.

 

 

 

KALENDER OG NYHEDER
  • Gymnasiet
    Fre 23.06.2023 / kl. 8:30
    Koncertsalen, Sankt Annæ Gymnasium
    Dimission
    Invitation til dimission