Gymnasiet
Studievejledning

Studievejledningen på SAG

Sankt Annæ Gymnasium har tre studievejledere, som varetager både individuel vejledning af skolens elever og samtaler med skolens klasser. I grundforløbet møder klasserne deres studievejleder i en række studiemoduler, og i løbet af 1.g inviteres eleverne til en midtvejssamtale i mindre grupper sammen med andre fra studieretningsklassen.

Fokus i midtvejssamtalerne er klassens trivsel. Herudover har eleverne gennem deres 3 eller 4 år i gymnasiet mulighed for individuelle samtaler med den studievejleder, der er tilknyttet klassen. Studievejlederens opgave er at medvirke til at sikre, at den enkelte elev trives både fagligt og socialt på skolen samt at hjælpe klasserne til en god klasserumskultur i samarbejde med klassernes lærerteams. Samtalerne kan således handle om både faglige og sociale aspekter.

Eleverne henvender sig til studievejlederne via Lectio, mens forældre kan henvende sig via nedenstående mail:

Mette Brynaa Hansen (studievejleder for a- og b-klasser)

my@sag.dk

 

 

 

Gitte Tilling (studievejleder for c-, d- og i-klasser):

Gitte Tilling 

gt@sag.dk

 

 

 

Birthe Bjørnskov (studievejleder for e-, f- og h-klasser):

Birthe Bjørnskov

 

bb@sag.dk

 

 

 

Læsevejledingen på SAG

Sankt Annæ Gymnasiums læsevejleder/skriftlighedsvejleder støtter elever med udfordringer i forbindelse med læsning og skrivning. Læsevejlederen tilbyder individuel undervisning til elever, der har brug for det. Elever kan selv opsøge læsevejlederen, eller de kan blive henvist af lærere eller ledelse.

Hvis elever oplever tegn på ordblindhed, tilbydes de en screening/test og herefter relevante IT-hjælpemidler, samt hjælp til at søge om eventuel dispensation til eksamen (fx længere forberedelsestid eller mere tid i forbindelse med skriftlige opgaver og eksamener).

I 1.g får alle elever to modulers kollektiv undervisning af læsevejlederen i faglig læsning i begyndelsen af studieretningsforløbet. Her bliver eleverne undervist i relevante og effektive læse- og skrivestrategier samt præsenteret for studieteknik, hvor lektielæsning, planlægning, prioritering, motivation og koncentration er i fokus.

I forbindelse med større skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP) tilbydes undervisning i form af fleksible skrive-workshops i mindre grupper. Undervisningen foregår i den normale skoletid.

Elever kan i hele skoleforløbet selv at henvende sig til læsevejlederen på Lectio (Birthe Bjørnskov/BB), mens forældre kan henvende sig via nedenstående mail:
Birthe Bjørnskov: bb@sag.dk

 

 

Vejledning nær dig! 

 

Her på gymnasiet kommer Jesper Mørck fra Studievalg Danmark, Center Hovedstaden og Bornholm. Jesper tilbyder individuel vejledning, og tider kan bookes af alle årgange. Derudover har Jesper kollektiv vejledning for alle årgange i løbet af året. 

Besøg studievalg.dk eller book vejledning på studievalg.dk/book  

”Alle spørgsmål og tanker om uddannelse er vigtige og velkomne … store som små!”

Studievalg vejleder om:

  • Videregående uddannelse
  • Optagelse
  • Tvivl og valg 
  • Adgangskrav
  • Kvote 1 og 2
  • Supplering
  • Sabbat 
  • Job og karriere
  • Efteruddannelse

Hvis Jesper ikke er på skolen, når du har brug for vejledning, er du velkommen til at booke en træffetid eller sende en mail. 

HUSK!  

Du kan også booke vejledning hos Studievalg Danmark, efter du er blevet student.
Vi træffes derudover også på mail, telefon og Zoom. Se mere på studievalg.dk.

Jesper Mørck
Studie- og karrierevejleder

jemr@studievalg.dk

jem@kg.dk