Gymnasiet
Studievejledning

På Sankt Annæ Gymnasium har du som elev mulighed for at tale med en studievejleder. Hver klasse har tilknyttet en vejleder, som følger klassen alle tre år.

Du møder første gang din studievejleder i begyndelsen af 1.g, hvor der afholdes en række studiemoduler. De handler bl.a. om overgangen fra folkeskole til gymnasium og om klassens trivsel samt læringskultur. I midten af 1.g bliver du inviteret til en midtvejssamtale med din vejleder. I 2.g vil du også møde din studievejleder til kollektiv vejledning om fx motivation.

Hvis du oplever udfordringer i dit liv som gymnasieelev eller dit liv i øvrigt, kan du henvende dig til din studievejleder, enten i træffetiden eller ved at sende en besked over Lectio.

Studievejlederne har tavshedspligt. Jeres forældre kan, indtil du fylder 18 år, kontakte vejlederne via de anførte mailadresser ved behov.

Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte Mette Corfitz (mec@sag.dk), som sidder på skolens kontor.

 

 

Kontakt studievejlederne via mail

Rune Johnsen (studieretningerne a og b): rj@sag.dk

Gitte Tilling (studieretningerne c, d og i): gt@sag.dk

Birthe Bjørnskov (studieretningerne e, f og h): bb@sag.dk (læsevejleder)

 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du er berettiget til SU, når du er fyldt 18 år. Du kan få SU fra det første kvartal efter, du er fyldt 18 år.

  • Eksempel: fylder du 18 d. 28. marts, kan du få SU fra d. 1. april.
  • Eksempel: fylder du 18 d. 4. okt., kan du få SU fra d. 1. jan. det følgende år.

Så længe du er 18 eller 19 år, er SU-beløbet afhængigt af dine forældres indtægt. Alle kan dog få et grundstipendium.

Ønsker du at søge SU, skal du printe et ansøgningsskema ud fra www.su.dk, udfylde det og aflevere det personligt til Mette Corfitz (mec@sag.dk), som straks vil tjekke, om skemaet er udfyldt korrekt.

Skemaet indsendes af skolen til SU. Har du spørgsmål til SU, der ikke kan besvares ved læsning af vejledningen, kan du henvende dig til din studievejleder for en nærmere orientering om reglerne.

Hvis en elev bliver bedt om at gå til eksamen som selvstuderende, bortfalder retten til SU.

 

Studievalg København

Studievalg København hjælper dig med dit valg af videregående uddannelse.

  • Er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
  • Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
  • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Din studievalgsvejleder på Sankt Annæ Gymnasium hedder Torben Theilgaard. Du vil møde ham til både obligatoriske og frivillige arrangementer i løbet af din gymnasietid. Derudover har du mulighed for at få individuel vejledning i Torbens træffetid. Du kan booke en tid her.

Du er også altid velkommen til at skrive til Torben med studievalgsspørgsmål på toth@studievalg.dk. Husk at nævne, at du kommer fra Sankt Annæ Gymnasium.

Du kan finde mere information om videregående uddannelser på Uddannelsesguiden.

Brug også disse inspirationsværktøjer:

  • Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til med din studieretning
  • Studievælgeren for at få inspiration til dit valget af videregående uddannelse.

Når du skal søge optagelse på videregående uddannelse, skal du gå ind på www.optagelse.dk.

Læs mere om Studievalg København på deres website og på Facebook.

 

eVejledning

eVejledning er et nyere vejledningstilbud fra Undervisningsministeriet.

Her kan elever, forældre og lærere via mail, chat, sms og telefon få vejledning om bl.a. valg af ungdomsuddannelse og videre uddannelsesperspektiv.

eVejledning supplerer Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg.
Da eVejledning har åbent både dag, aften og weekend er det muligt at kontakte vejledningen uden for almindelig arbejdstid.

Læs mere på www.evejledning.dk

 

Få mere information:

*I Adgangskortet kan du se, hvilke fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der passer til hvilke videregående uddannelser. NB: ”Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/ studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på ug.dk herefter.”