Gymnasiet
Gymnasiet
Alle kan blive bedre, når de får plads

Zilas Mølgaard Gregersen blev student fra SAG i 2020, og er én af de elever, der er midlertidigt ansat som undervisningsassistent i forbindelse med genåbningen. Baggrunden skal findes i en ordning, hvor ungdomsuddannelser har fået bevilget ekstra midler for at kompensere for nogle af de negative konsekvenser, som nedlukningen har medført for elevernes trivsel og faglige udvikling.

Fotos: Andrea Hoffmann

Sankt Annæ Gymnasium har derfor valgt at bruge ressourcerne på at hyre tidligere elever som undervisningsassister for at tilgodese mange af de elever, som har brug for mere håndholdt opmærksomhed og faglig støtte.
Én af dem er Zilas, der assisterer i latin. Et valgfag  i 3.g med en forholdsvis stejl læringskurve.

– Coronanedlukningen har øget det faglige skel mellem elever, og det kommer især til udtryk i et fag som latin. Det er et helt nyt sprog og helt nye grammatiske begreber, som man skal lære.
Man kan derfor meget hurtigt falde lidt bagud, hvis man ikke fanger det relativt hurtigt. Og her har nedlukningen forstærket denne ”skævvridning”. Alene af den grund, at der ikke har været den fysiske kommunikation mellem eleverne og lærerne,
siger Zilas.

 

Ingen “dumme spørgsmål” eller karakterræs

Det er foregået på den måde, at Zilas har haft en mindre gruppe elever i et separat lokale, og gennemgået de vigtigste elementer i pensum. Og dermed faciliteret et trygt forum for eleverne, hvor der ikke var noget, der hed ”dumme spørgsmål”, men derimod tid til de enkeltes behov for at få stoffet gennemgået og repeteret individuelt.

– Vi havde god tid til, at eleverne kunne stille alle de spørgsmål, de havde uden at skulle tænke på, at de sinkede resten af klassen, som måske ellers ”kørte derudad”. Eller at det var pinligt at spørge, fordi det allerede var gennemgået, eller  ”kommer jeg nu til at afsløre mig på en måde, der påvirker min karakter?”  Der var intet karakterræs, når de var med mig, og det betød noget for deres mod til at stille spørgsmål. Og forstå stoffet i sidste ende. Stemningen var hyggelig og afslappet, og jeg blev dybt inspireret og taknemmelig over at opleve, hvor godt jeg blev taget imod, og hvor meget de faktisk rykkede sig fagligt i den tid, vi havde, fortæller Zilas.

 

Udfordret fællesskab

Zilas udsprang selv som student i den årgang, der er blevet beskrevet som den første ”Corona-årgang”. Men hvor han og hans årgang reelt set kun oplevede få ugers virtuel undervisning ved sidste års nedlukning, har elever i hele landet fra 5.klasse og op, herunder afgangselever, i år været ”bag skærmen” fra december og frem til maj i år.

Men nedlukningen har på andre måder påvirket elever som Zilas, der som så mange andre elever var vant til en udadvendt hverdag, præget af et stort engagement i skolens liv og mange aktiviteter. Han sang i gymnasiets Kammerkor (som han iøvrigt stadig synger i), bidrog som koreograf og manuskriptforfatter i det årlige elevproducerede SAG-show og deltog samtidig aktivt i internationale faglige konkurrencer. Der var drøn på, men alle disse ting blev sat på pause på ubestemt tid, da Corona meldte sig sidste forår.

 

Zilas i SAG Show, 2020. Foto: Lau Q. Eliasen

Det har gjort en forskel

Nedlukningen betød nemlig et hårdt farvel til mange af de traditioner og aktiviteter, som binder eleverne på Sankt Annæ Gymnasium sammen på tværs af årgange og studieretninger.

Det tog derfor ikke megen overvejelse at melde sig, da man her i foråret efterlyste tidligere elever, der havde lyst til at assistere i undervisningen.

Alligevel er det kommet bag på Zilas, hvor stor en forskel, indsatsen har gjort for eleverne, og ikke mindst for ham selv. Og hvor meget det betyder at kunne sit stof så grundigt, at man kan variere måden, man formidler det på.

Jeg indrømmer, at jeg elsker latin og al grammatikken, og har nok en meget intuitiv forståelse af faget. Det kommer let til mig. Men nogle har bare brug for at få stoffet formidlet på en anden måde, og det her forløb har været så personligt berigende, når jeg kunne se, at ”nu var der hul igennem”, og eleverne pludselig ”fangede det”. Fordi vi havde tiden og rammerne til det. Det var også interessant at skulle finde nye måder at forklare tingene på. Dét, som giver mening for én person, giver ikke nødvendigvis mening for en anden. Det udfordrede mig til at skulle møde dem i deres forskellige behov for at forstå stoffet. Det havde vi tid til,  siger Zilas.

 

Eleverne løftede sig markant

Ann Bolbjerg er gymnasielærer i oldtidskundskab, latin og historie på Sankt Annæ Gymnasium, og hun er tilsvarende begejstret over initiativet og det udbytte, som ordningen har givet.

At have haft Zilas med i undervisningen har givet mulighed for at dele klasserne op, så der er blevet arbejdet i mindre enheder. Eleverne har derfor haft mulighed for virkelig at blive set og hørt på en hel anden måde, end én lærer desværre har mulighed for at tilbyde hele tiden i den daglige undevisning.

– De elever, der er blevet undervist af Zilas, har også haft mulighed for at opleve et helt andet læringsrum, hvor præstation fuldkommen trådte i baggrunden til fordel for læring. Det er min klare opfattelse, at de har turde spørge meget mere og udfordre deres viden mere, hvilket gjorde, at eleverne løftede sig markant rent fagligt på meget kort tid.  Desuden tror jeg, at det var en helt særlig, positiv oplevelse at få gentaget det faglige indhold fra en dybt begejstret jævnaldrende. Det kan bare noget andet, end hvis man kun hører det fra en lærer, fortæller Ann.

 

Nu overvejer jeg at blive gymnasielærer

Forløbet har givet Zilas så meget blod på tanden i forhold til at undervise og gøre en forskel, at han har fået stof til eftertanke.

– Nu overvejer jeg seriøst at blive gymnasielærer. Så livsbekræftende har forløbet været for mig.
At kunne se og mærke, at man gør en forskel. For eksempel, når nogle elever kommer og fortæller, hvordan min undervisning har bidraget til deres interesse for faget. Det gør stort indtryk, og gør mig glad og stolt. Især når man, som jeg, elsker latin. Men det handler allermest om at prøve at give dét videre, som mine egne gode og inspirerende lærere har givet mig, og at alle kan blive bedre, når de får plads,
siger Zilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER OG NYHEDER