Gymnasiet
Gymnasiet
Billeder fra 1.g’ernes hyttetur

Alle 1.g’erne har netop været på hytteture. Ud over det sociale formål, bliver hytteturene også brugt til naturvidenskabeligt feltarbejde.

Opmåling af arealer i terrænet med en teodolit (et nivelleringsapparat) og sedimentprøver af undergrunden gik hånd hånd med fællesspisning og
badning i ly af solnedgangen.