Gymnasiet
Gymnasiet
Til kommende elever: Prøv en dag

Prøv en dag på SAG

 

Inden man ansøger om optagelse på gymnasiet, kan man komme og følge undervisningen forinden.

Tilmeld dig her: Prøv en dag på SAG

Hvis man vil vide mere om Sankt Annæ Gymnasium, så læs årsskriftet her

24476August 10, 2016 (Mads Strømme) 190

Særlige regler Sankt Annæ Gymnasium

 

Vi lægger vægt på, at alle skolens elever har forståelse for skolens særlige musikprofil. I skolens målsætning står der bl.a., at Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium. Skolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd. Musikken er elevernes fælles udgangspunkt. Derfor udgør frivillige musiktilbud og deltagelse heri et væsentligt kit i skolens kultur.

Ved optagelse af elever prioriteres derfor ansøgere med særlige musikalske forudsætninger. Det er en fordel hvis du:
• har gennemgået uddannelsen som korsanger i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium
• er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til MGK ved Sankt Annæ Gymnasium
• på anden vis har en dokumenteret aktiv beskæftigelse med musik/sang.

Skriv i din uddannelsesplan, hvilke musikalske forudsætninger du har. Vedlæg en personlig ansøgning, hvori du begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger optagelse på SAG. Her kan du fx skrive om dine erfaringer med musik, instrumenter og sang. Vedlæg bilag fra din musiklærer.

Søger du ind på en studieretning med musik på A-niveau er det en fordel med et vist kendskab til noder og klaver/keyboard. Det vil desuden være hensigtsmæssigt, hvis du i din ansøgning anfører alternative studieretningsønsker.

 

Generelle regler for optagelse


» Generelle regler: Optagelsesbekendtgørelsen fra UVM

 

KALENDER OG NYHEDER