Gymnasiet
Gymnasiet
Unge talenter skaber Europas fremtid

I oktober mødtes 75 gymnasieelever (og lærere) i Sønderborg, værtsby for talentakademiet MEP BSR (mepbsr.org), for at drøfte emner som fred og sikkerhed, energi, smart cities, det digitale samfund og unges deltagelse i det politiske liv. Anna (2f), Pelle (3e) og Simon (3a) var med fra Sankt Annæ Gymnasium.

Sessionen blev ledet dygtigt af Simon (Sankt Annæ Gymnasium) og Maria B. C. (Rysensteen Gymnasium) – præsidenter for parlamentet. Åbningen foregik på Sønderborg Slot, workshops på vores nye partnerskole Alssundgymnasiet og i Multikulturhuset, ekskursion til History Center Dybbøl og parlament i den flotte Alsion bygning ved havnen i samarbejde med SDU.

Elever fra Sankt Annæ Gymnasium og de øvrige fire danske gymnasier deltager i et opfølgningsarbejde med henblik på at lave et visionsseminar i april 2019 i København, udvikle organisationen og forberede den næste session i Wien i efteråret 2019.

MEP står for Model European Parliament og er et rollespil for gymnasieelever, hvor man skal udarbejde og debattere politiske resolutioner, som det foregår i Europa-Parlamentet. Formålet med MEP er at uddanne unge gymnasieelever om europæisk integration og samarbejde, så de får indsigt i EU’s institutioner og de emner, der her debatteres.

Læs også mere på:

KALENDER OG NYHEDER