Gymnasiet
Officielt

Kvalitetssystem

Formålet med kvalitetssystemet på Sankt Annæ Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur og sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på udviklingen af Sankt Annæ Gymnasium. Kvalitetssystemet tager udgangspunkt i en evalueringsplan som er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017, kapitel 10).

Evalueringsplanen inddeles i elevevalueringer, undervisningsevalueringer, skoleevalueringer samt selvevalueringer.

> Læs om kvalitetssystem og evalueringsplan her

Afrapportering af gymnasiets fokusområder

Trivselsundersøgelse

Gymnasiets måltal

Alle tal er trukket fra Lectio og uddannelsesstatistik.dk