Gymnasiet

Optagelseskrav

For at søge optagelse på Sankt Annæ Gymnasium skal du opfylde de generelle krav for optagelse på STX og være erklæret uddannelsesparat.

Derudover har vi nogle særlige optagelseskrav på Sankt Annæ Gymnasium i overensstemmelse med skolens særlige musikprofil.

Optagelse sker derfor på baggrund af dokumenteret beskæftigelse med musik eller sang.

OBS!

– Hvis du har gennemført uddannelsen som korsanger fra folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium, er du sikret optagelse i gymnasiet.

– Du er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til Sankt Annæ MGK, er du sikret optagelse i gymnasiet.

For at dokumentere din beskæftigelse med musik, skal du som en del af ansøgningsprocessen gøre flere ting. Følg derfor nedenstående proces nøje.

Læs mere om optagelse til STX på Undervisningsministeriets hjemmeside

ANSØGNING:

Din ansøgningsproces har følgende skridt:

       1.  Ansøg via optagelse.dk

       1.a Vedhæft dokumentation for din musikalske erfaring

       2.  Udfyldelse af spørgeskema

Der gøres opmærksom på, at oplysninger om evt. optagelse sker via E-boks.

1. Ansøg på optagelse.dk

Når du ansøger om optagelse på Sankt Annæ Gymnasium via www.optagelse.dk, skal du angive ønske om andet fremmedsprog (fransk,    tysk, spansk) og kunstnerisk fag (musik, billedkunst). Du skal ikke vælge studieretning nu, da du først vælger den efter grundforløbet i 1.g. 

Vedlhæft dokumentation for musikalsk erfaring

Til din ansøgning i Optagelse.dk SKAL du vedlægge / Oploade dokumentation for din musikalske baggrund. Det kan være i form af udtalelser om dit faglige musikniveau fra undervisere eller dirigenter. Det kan også være informationer fra musik- eller efterskoler eller anden relevant information.

2: Spørgeskema skal udfyldes HER

Spørgeskemaet består af to afsnit:

1. En motiveret ansøgning for, hvorfor du ønsker optagelse på Sankt Annæ Gymnasium

2. En række konkrete spørgsmål om din musikalske erfaring.

VURDERING

Oplysningerne fra spørgeskema og den vedlagte dokumentation bruges til at foretage en helhedsvurdering af din samlede musikalske erfaring og motivation for at gå på Sankt Annæ Gymnasium. I denne vurdering indgår afvejninger af din musikalske færdigheder i både bredde og dybde. At nogle har spillet musik længe mens andre har nået et lignende niveau på kort tid søges medtænkt i vurderingen, sådan at optagelsen baseres på den bedst mulige forståelse af dit nuværende kompetenceniveau og lyst til at fordybe dig mere i musik.

Alle oplysninger indsamlet i spørgeskemaet slettes efter endt optagelsesproces.