Gymnasiet

Kunstneriske studieretninger

Vi udbyder tre studieretninger med musik på A-niveau:

Musik A – Matematik A
Musik A – Engelsk A
Musik A – Dramatik A

Har du interesse for musik, sang og komposition, er det oplagt at vælge en af disse. De tre studieretninger peger lidt i hver sin retning. Men husk på, at du skal have engelsk og matematik på mindst B-niveau under alle omstændigheder.

Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 20/21

 

Naturvidenskabelige studieretninger

Vi udbyder to studieretninger med matematik på A-niveau:

Matematik A – Fysik B – Kemi B
Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Har du interesse for matematik og naturvidenskab, er det oplagt at vælge en af disse. På begge retninger har du mulighed for at vælge musik på C-, B- og A-niveau.

> SeSe oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 20/21

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Vi udbyder to studieretninger med samfundsfag på A-niveau:

Samfundsfag A – Matematik A
Samfundsfag A – Engelsk A

Har du interesse for samfund og politik, er det oplagt at vælge en af disse. De to studieretninger peger lidt i hver sin retning. Men husk på, at du skal have engelsk og matematik på mindst B-niveau under alle omstændigheder.

Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 20/21

Sproglig studieretning

Vi udbyder en sproglig studieretning med tre fremmedsprog:

Engelsk A – Spansk A – Fransk/Tysk B (forts.)

Hvis du interesserer dig for sprog og litteratur, er det oplagt at vælge denne. På denne studieretning kan du nøjes med matematik på C-niveau, og hvis du vælger latin C, udgår enten naturgeografi C eller biologi C.

Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 20/21