Gymnasiet

Kunstneriske studieretninger

Vi udbyder tre studieretninger med musik på A-niveau:

Musik A – Matematik A
Musik A – Engelsk A
Musik A – Dramatik A

Har du interesse for musik, sang og komposition, er det oplagt at vælge en af disse.  Du kan tone din kunstneriske studieretning med musik  på A-nivau. Men husk på, at du skal have engelsk og matematik på mindst B-niveau under alle omstændigheder.

Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 2023

 

Naturvidenskabelige studieretninger

Vi udbyder to studieretninger med matematik på A-niveau:

Matematik A – Fysik B – Kemi B
Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Har du interesse for matematik og naturvidenskab, er det oplagt at vælge en af disse. På begge retninger har du mulighed for at vælge musik på C-, B- og A-niveau.

> Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 2023

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Vi udbyder to studieretninger med samfundsfag på A-niveau:

Samfundsfag A – Matematik A
Samfundsfag A – Engelsk A

Har du interesse for samfund og politik, er det oplagt at vælge en af disse. De to studieretninger peger lidt i hver sin retning. Men husk på, at du skal have engelsk og matematik på mindst B-niveau under alle omstændigheder.

Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 2023

Sproglig studieretning

Vi udbyder en sproglig studieretning med tre fremmedsprog:

Engelsk A – Spansk A – Latin

Denne studieretning er til dig der:

  • Er meget glad for sprog, elsker at nørde grammatik, har et internationalt udsyn og elsker at blive bedre til at kommunikere med andre.

  • Er interesseret i at lære om andre kulturer gennem mestring af kulturens sprog.

Sprog former måden vi tænker, føler og opfatter verden på. Så når man lærer sprog, styrker man også forståelsen og respekten for andre mennesker og kulturer. I en stadigt mere globaliseret verden er der brug for flere, der kan mere end ét fremmedsprog.

På den sproglige studieretning lærer du tre fremmedsprog: Engelsk A, Spansk A og Latin C. Udover at træne verber og komplicerede grammatiske strukturer arbejder vi også med de forskelige sprogområders historie, kultur og samfund i temaer som kolonisering, protestbevægelser og kultursammenstød.

Se oversigt over fag og valgfag i vores Studieretningshæfte 2023