Gymnasiet

Valg af fag

På Sankt Annæ Gymnasium tilbyder vi et stort udvalg af spændende fag. Nogle er obligatoriske, mens andre er valgfag.

Fagene på stx er på niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Som hovedregel er C-niveauer 1-årige, B-niveauer 2-årige og A-niveauer 3-årige. Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.

Obligatoriske fag
Nogle fag er fælles for alle studieretninger: dansk A, historie A, religion C, oldtidskundskab C, idræt C, naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse, engelsk B, matematik B (på nær den sproglige studieretning), fysik C, samfundsfag C, andet fremmedsprog (fransk, tysk, spansk).

Alle skal have mindst tre naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi, naturgeografi), hvoraf det ene skal være på B-niveau (på nær på den sproglige studieretning).

På de studieretninger, vi udbyder, er der allerede taget nogle valg for dig. Derudover skal du selv foretage nogle valg – fx løft af et fag til et højere niveau eller et helt nyt valgfag.

 

Valgfag

Her kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder – ud over de obligatoriske fag:

Billedkunst C
Biologi C + B
Dramatik C + B
Engelsk A
Filosofi C
Fransk A (fortsætter)
Fysik B + A
Idræt B
Kemi C + B + A
Latin C
Matematik A
Musik C + B + A
Naturgeografi C + B
Psykologi C
Samfundsfag B
Tysk A (fortsætter)

Læs mere om de enkelte fag på retsinformation.dk

Få mere information om studieretninger og valgfag: